PRZYWRÓCENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W NOWYM SĄCZU

 

 

   W związku z podjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej nowelizacji ustawy zwiększeniu liczebności polskiej armii na Sądecczyźnie został zawiązany komitet poparcia pod apelem o przywrócenie do Nowego Sącza jednostki wojskowej. Pomysł ten został jednogłośnie ponad wszelki podziałami poparty uchwałami Sejmiku Województwa Małopolskiego, Rady Miasta Nowego Sącza, Rady Powiatu Nowosądeckiego, Rady powiatu limanowskiego, uchwały i rezolucje większości gmin na Sądecczyźnie, służby mundurowe, a także szkoły i instytucje hołdujące wartościom patriotycznym.

   Ta ważna dla Sądecczyzny inicjatywa potrzebuje również wyraźnego poparcia mieszkańców Sądecczyzny. Zachęcamy więc do złożenia podpisu pod apelem o przywrócenie do Nowego Sącza wojska nawiązującego tradycją do słynnego owianego chlubą 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, który wsławił w czasach wojny polsko-bolszewickiej oraz w trakcie kampanii wrześniowej. Ich charakterystyczne mundury starsi mają jeszcze w pamięci.

   Podpis poparcia można złożyć w większości parafii na Sądecczyźnie do czego upoważnia uzyskana zgoda i pełne poparcie Biskupa Tarnowskiego Andrzej Jeża. Podpis składają osoby pełnoletnie. Nie potrzeba dowodu osobistego. Wystarczy czytelnie wpisać i mię i nazwisko z adresem i złożyć podpis. Na liście znajduje się również klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane te będą użyte wyłącznie w zakresie niezbędnym do przekazania apelu Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Obrony Narodowej.

   Organizatorzy apelu wierzą, że powierzenie misji obronności przygranicznej Ziemi Sądeckiej na czele z królewskim miastem Nowy Sącz byłoby przedsięwzięciem słusznym i dumą dla jej mieszkańców. Wolontariusze z ulotkami, na których widnieje treść apelu jak również skład komitetu. Ulotki można ze sobą zabrać.

 

FUNDACJ SĄDECKA