OGŁOSZENIA PARAFIALNE 18. 10. AD 2020

XXIX  NIEDZIELA ZWYKŁA
 
 
1. Przeżywamy Dzień Misyjny, dziękujemy za ofiary składane na misje. W rozpoczynającym się Tygodniu Misyjnym będziemy otaczać modlitwą misjonarzy i ludy z krajów misyjnych.
 
2. Wspomnienia liturgiczne: we wtorek św. Jana Kantego, w czwartek św. Jana Pawła II.
 
3. Dzień Skupienia dla narzeczonych dzisiaj w Domu Parafialnym o 13.00.
 
4. Spotkanie przed bierzmowaniem dla klas VIII będzie odbywało się w trzech tu-rach we wtorek, środę i czwartek o 19.00 w Domu parafialnym. Szczegółowy po-dział każda grupa otrzyma w wiadomości na Messengerze.
 
5. Na ołtarzach znajdują się druki na wypominki. Prosimy o czytelne wpisanie imion i nazwisk z zaznaczeniem gdzie i o której godzinie mają być czytane (w kościele czy w Popowicach). Niech modlitwa za zmarłych będzie wyrazem naszej chrześci-jańskiej pamięci i pomocy dla nich.
 
6. W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych Biskup Andrzej udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane. Przypominamy, że wszyscy przebywający w świątyni powinni mieć zasło-nięte usta i nos. W naszych rodzinach ożywiajmy modlitwę, prosząc Boga o ustanie pandemii oraz o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszących im z pomocą. Nie odkładajmy  spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych na ostatnią chwilę, ale skorzystajmy z niej w tygodniu podczas porannych i wieczornej Mszy świętej.
 
7. Nabożeństwa różańcowe codziennie: w Popowicach o 16:30, w naszym kościele 
o 17:30.
 
8. Zbiórka ministrantów razem z aspirantami w poniedziałek o 17:00 w domu para-fialnym. 
 
9. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: śp. Jan Gurgul, Barbara Klaja, Janina Skalska oraz Kazimiera Długosz. Dobry Jezu, a nasz Panie…