ODPUST W POPOWICACH

 

     We wtorek 14 sierpnia Popowice przeżywały odpust. Poświęcony był on patronowi miejscowej kaplicy - św. Maksymilianowi. Okolicznościową Eucharystię odprawił i odpustowe kazanie wygłosił ks. Paweł Gruszka. Było to jego swoiste pożegnanie się z tamtejszą wspólnotą i starosądeckim dekanatem. Niech św. Maksymilian błogosławi nam wszystkim.

Galeria zdjęć