PIELGRZYMKA do KRAKOWA i PASIERBCA

 

     20.10.2018 w 40 rocznicę wyboru Kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej ze Starego Sącza wraz z parafianami pielgrzymował do Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, aby wziąć udział w uroczystościach jubileuszowych.  Dzień 20 października poświęcony był młodym i nosił hasło: ,,Jan Paweł II - papież ludzi młodych.''.

     Swoją pielgrzymkę rozpoczęliśmy od Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach . Tam modliliśmy się przy grobie św. Siostry Faustyny przez którą Chrystus Pan przekazał Kościołowi i światu orędzie o Bożym miłosierdziu. Następnie pojechaliśmy do Sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach. W Kaplicy Kapłańskiej ucałowaliśmy relikwiarz z krwią papieża wykonany na wzór otwartego Ewangeliarza, którego strony przewracał wiatr w czasie pogrzebu Jana Pawła II. W kaplicy znajduje się płyta z grobu Jana Pawła II pochodząca z Grot Watykańskich Bazyliki św. Piotra w Rzymie, którą po beatyfikacji Ojca Świętego otrzymało w darze krakowskie Centrum .Zobaczyliśmy także Kościół relikwii który otaczają oratoria związane z kultem maryjnym Jana Pawła II .

     O godz. 12 rozpoczęła się eucharystia z udziałem Służby Liturgicznej, RAM, Ruchu Światło-Życie, KSM, ZHP, ZHR oraz Skautów Europy pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego, Abp Marka Jędraszewskiego. W tym dniu swoją 45. rocznicę powstania świętował Ruch Apostolstwa Młodzieży. Arcybiskup Marek w homilii podkreślał, że otworzyć drzwi Chrystusowi oznacza otwarcie się na krzyż, na tajemnicę nieskończonej miłości Boga. Wyjaśniał, że Jan Paweł II wołając 40 lat temu na Placu św. Piotra, byśmy otworzyli na oścież drzwi Chrystusowi, wskazywał właśnie na zbawczy Krzyż Chrystusa i postawę służby. Takiego świadectwa możemy się uczyć od świętego Jana Pawła II . Umocnieni eucharystią i Słowem Bożym podążaliśmy do kolejnego miejsca gdzie czekała na nas Matka Boża Pocieszenia na pasierbieckim wzgórzu. Na miejscu przywitał nas ks. proboszcz Bogdan Stelmach nasz starosądecki rodak. Opowiedział o historii kościoła i Cudownego Obrazu. To właśnie tutaj pielgrzymują pątnicy aby złożyć w ręce Maryi swoje troski i znależć pocieszenie.

     W Pasierbcu jednym z ważniejszych miejsc jest droga krzyżowa, w której rzeźbiarz umieścił współczesne postaci . Zmusza ona wiernych do poważnej refleksji nad życiem. Wśród szeleszczących liści w jesienne popołudnie wraz z naszym Zbawicielem podążaliśmy kolejnym stacjami aby na końcu zaśpiewać przy stacji Zmartwychwstałego ,,Oto dzień, który uczynił Pan, radujmy się w nim i weselmy”.Panie Zmartwychwstały! Jak nie radować się Twym zwycięstwem? Jak nie radować się ze zwycięstwa, które definitywnie odnosi dobro nad złem? Oto Dzień, który Pan uczynił ''Dla nas ten dzień był dniem pełnym modlitewnych przeżyć.
Zmęczeni napełnieni Duchem Świętym w modlitewnym nastroju wróciliśmy do naszych domów.

Matko Boża Pocieszenia  z Pasierbieckiego Wzgórza-módl się za nami

Święty Janie Pawle II – módl się za nami

Święta Siostro Faustyno- módl się za nami

Błogosławiony ks. Michale Sopoćko -módl się za nami
 

                                                                                    Agata Wolak-Kowalik

 

 

 

Galeria zdjęć