ŚWIĘTO PATRONALNE SIÓSTR


Każdy ma swój wyjątkowy dzień w tym i one.

ODWIEDZINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA


Jest taki dzień i taki gość

USTANOWIENIE LEKTORÓW AD 2019


Czwórkami szli, tak jak żołnierze...

ODPUST - ŚWIĘTEJ ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ


Mamy Patronkę, nie tylko duchowo, ale i fizycznie...

ŚWIETO NIEPODLEGŁOŚCI AD 2019


Biało i czerwono u nas w Starym Sączu.