CZUWANIE AK PRZY OŁTARZU PAPIESKIM

 

PAMIĘTACIE?  
02.04.2005 godz. 21.37

  Tak-  św. Janie Pawle II - PAMIĘTAMY
  Tak- św. Janie Pawle II  - JESTEŚMY.
     

     Jak co roku w kolejną 14. rocznicę odejścia do Domu Ojca Wielkiego Papieża Polaka Jana Pawła II Akcja Katolicka wraz z chórem i wiernymi zgromadzili się przy ołtarzu papieskim. Nasze modlitewne czuwanie rozpoczęliśmy o g. 21.00 Apelem Jasnogórskim. Następnie odmówiliśmy różaniec i Litanie do św. Jana Pawła II. Na zakończenie wraz z chórem parafialnym o g. 21.37 zaśpiewaliśmy ulubioną przez naszego papieża ,,Barkę''.

     Będąc tutaj w tym miejscu gdzie 20 lat temu św. Jan Paweł II nawoływał do świętości podczas kanonizacji św. Kingi nie spsób zapomnieć słow Wielkiego Papieża: ,,Święci żyją świętymi..'' i dalej ,,Jeżeli dziś mówimy o świętości, o jej pragnieniu i zdobywaniu, to trzeba pytać - w jaki sposób tworzyć środowiska, które sprzyjałyby dążeniu do niej. Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro wioski i miasta, w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziałują dobrocią, wiernością nauce Chrystusa ...”. Myślę że to pytanie dotyczy każdego z nas członków Akcji Katolickiej... a więc dążmy do świętości swoim przykładem, życiem, zaangażowaniem ...
 
    Święty Janie Pawle II patronie Akcji Katolickiej oręduj za nami i naszymi rodzinami.

                                                                Agata Wolak-Kowalik

 

 

Galeria zdjęć