USTANOWIENIE LEKTORÓW AD 2019

 

     Ważną rzeczą jest zastępowalność pokoleń. Ktoś odchodzi, a ktoś przychodzi. Miejsce dotychczasowych lektorów, którzy - np. z racji studiów - zaprzestali posługi, zajęli nowi. Następcami okazali się dotychczasowi ministranci (uczniowie klas VI-VII).

     Uczestniczyli oni w tzw. kursie lektorskim. Przebiegał on w soboty października i listopada. W ramach spotkań uczestnicy mięli różnorodne zajęcia. Z polonistkami uczyli się poprawnego czytania, a z kapałanami arkan posługi słowa Bożego. Całość przygotowań zakończyła się egzaminem.

     Zwieńczeniem było uroczyste ustanowienie, czyli obrzęd powierzenia posługi lektoratu. Dokonał go ks. infułat Adam Kokoszka. Ceremonia miała miejsce w starosądeckiej farze w piątek 29 listopada. Obok 110 nowych lektorów wzięli w niej udział ich bliscy oraz duszpasterze naszego dekanatu.

     Wszystkim uczestnikom kursu lektorskiego życzymy, aby przyjęta posługa - obok chwały Boga - przynosiła im dużo radości i motywowała do dalszego rozwoju.

 

Galeria zdjęć