CHÓR PARAFIALNY

 

   Nasz zespół założony został w 1997r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza Alfreda Kurka i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Jest to czterogłosowy chór mieszany. Skupia obecnie 37 chórzystów i wykonuje  repertuar  oparty głównie o muzykę religijną i patriotyczną.

 

   W swoim zbiorze posiada blisko 200 utworów na każdą porę roku liturgicznego i święta narodowe, w tym: psalmy, hymny, kolędy, pieśni pasyjne i wielkanocne, dzieła okolicznościowe kompozytorów różnych epok i stylów. Szczególne miejsce zajmuje tu twórczość starosądeczanina Jana Joachima Czecha.

 

   Dyrygentem jest mgr Stanisław Dąbrowski, a podczas występów chórowi towarzyszy organista p. Zbigniew Hrabczak i Starosądecka Międzyszkolna Orkiestra Dęta. Próby zespołu odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach wieczornych w Domu Parafialnym.

 

   Zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi chóru - "tej małej wspólnoty śpiewającej Bogu na chwałę i ludziom ku uciesze rodziny".


   Organista p. Zbigniew HRABCZAK tel. (18) 442-77-96 ; 571-237-637           

 

 

Galeria zdjęć

Video