SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

 

   Sakrament małżeństwa jest fundamentem miłości kobiety i mężczyzny. Miłość ludzka, choć wydobywa z człowieka to, co najszlachetniejsze, naznaczona pozostaje słabością tegoż człowieka. Wierzący, nie ufając zatem we własne siły, zawierzają przez ten sakrament swoje wspólne życie Chrystusowi. Zapraszają Go, by uczestniczył w ich życiu. Staje się On przez to nie tylko dawcą błogosławieństwa, ale i oparciem jak miłować.


Celebracja sakramentu małżeństwa w naszej parafii ma miejsce:

 • zwyczajowo:

- sobota z wyjątkiem czasu Wielkiego Postu i Adwentu

- pełna godzina zegarowa

- kościół parafialny lub kaplica w Popowicach 

 • po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość celebracji w innym terminie

Datę ślubu należy wstępnie zarezerwować najlepiej rok wcześniej.


Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa dokonuje się zasadniczo w ciągu dwóch spotkań duszpasterskich. Odbywają się one w kancelarii w czwartek w godz. od 16.00 do 18.00. Z ważnej przyczyny i po wcześniejszym uzgodnieniu mogą mieć miejsce w innym terminie. Zawsze jednak obejmują i wymagają następujących dokumentów:

 •    I rozmowa przedślubna (nie później niż trzy miesiące przed ślubem):

- zgoda na ślub (jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka aktualnie w naszej parafii)

- dowód osobisty

- akt chrztu i bierzmowania (jeśli narzeczony/a nie przyjęli ich w naszej parafii)

- świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

- świadectwo kursu przedmałżeńskiego

- akt zgonu współmałżonka (dotyczy osób owdowiałych)

 

 •   II rozmowa przedślubna (nie później niż tydzień przed ślubem):

- zapowiedzi przedślubne

- świadectwo z poradni życia rodzinnego

- świadectwo z dnia skupienia dla narzeczonych

- akt ślubu cywilnego lub zaświadczenie konkordatowe z USC

- dane świadków (imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania)

- dane asystującego kapłana, gdyby nie był to nasz aktualny duszpasterz w parafii (imię i nazwisko oraz bieżąca funkcja jaką pełni z pełną nazwą placówki)


Dalszy ciag przygotowań do zawarcia małżeństwa, po pierwszej rozmowie przedślubnej a przed drugą, obejmuje:

 • poradnia życia rodzinnego:

- dowolnie wybrana

* w Starym Sączu:

- Dom Parafialny (pierwsze piętro)

- wtorek g. 18.00 (z wyłączeniem świąt narodowych i uroczystości kościelnych)

- tel. 510 - 120 - 146

* inne poradnie: czytaj więcej

- należy mieć skierowanie od duszpasterza z pierwszej rozmowy przedślubnej

- przebiega w formie trzech spotkań (nie umawiamy się na pierwsze z nich, na pozostałe już tak)

- obowiązkowa obecność obojga narzeczonych

- udział odpłatny

 

Dom Parafialny przy ul. A. Mickiewicza 1 w Starym Sączu (naprzeciw fary)

 

 • dzień skupienia dla narzeczonych:

- dowolny ośrodek

* w Starym Sączu w budynku Domu Parafialnego na parterze w każdą trzecią niedzielę miesięcy parzystych (luty, kwiecień, czerwiec, itd.) o g. 13.00

* inne ośrodki: czytaj więcej

- należy mieć skierowanie od duszpasterza z pierwszej rozmowy przedślubnej

- przebiega w formie spotkania z kapłanem (m.in. Msza Święta, spowiedź dla chętnych) oraz konferencji świeckiego przedstawiciela poradni rodzinnej

- obowiązkowa obecność obojga narzeczonych

- nie zgłasza się uprzednio zamiaru swojego uczestnictwa

 

 • zapowiedzi przedślubne:

- informacje o zamiarze zawarcia sakramentalnego małżeństwa, czyli. tzw. zapowiedzi, podaje się do publicznej wiadomości w parafii aktualnego zamieszkania każdego ze ślubników (może mieć to formę ich wygłoszenia w kościele lub wywieszenia w gablocie)

- naszym parafianom, którzy biorą ślub w naszej parafii, zapowiedzi wygłaszamy niejako z urzędu, tj. automatycznie

- narzeczeni z innych parafii otrzymują w trakcie pierwszej rozmowy przedślubnej pismo do swojej parafii zamieszkania z prośbą o wygłoszenie tam zapowiedzi

- prośbę odnośnie zapowiedzi należy niezwłocznie doręczyć do swojej parafii, a po ich upublicznieniu, odebrać i dostarczyć na drugą rozmowę przedślubną

 

 • urząd stanu cywilnego:

- dotyczy osób, które są stanu wolnego, tzn. nie pozostają aktualnie w związku cywilnym

- można zgłosić się do dowolnego urzędu stanu cywilnego w Polsce, gdyż nie ma pod tym względem rejonizacji

- narzeczeni po pierwszej rozmowie przedślubnej udają się do wyżej wymienionego urzędu, aby uzyskać dokument potrzebny do zawarcia ślubu konkordatowego, tj. kościelnego o skutkach cywilnych

- wspomniany dokument w trzech egzemplarzach  należy dostarczyć na drugą rozmowę przedślubną


Kurs przedmałżeński narzeczeni winni odbyć przed pierwszą rozmową przedślubną. Mogą to ostatecznie dopełnić przed drugą rozmową. Udział w nim należy potwierdzić stosownym świadectwem. Kurs może mieć podwójną formę:

 • kurs parafialny:

- w Starym Sączu co roku w trakcie Wielkiego Postu. Spotkania odbywają się w soboty i niedziele o g. 18.00 w Domu Parafialnym przy ul. A. Mickiewicza 1 (naprzeciw fary).

- inne parafie: czytaj więcej

 • rekolekcje dla narzeczonych:

- w Starym Sączu w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania OPOKA przy ul. Papieskiej 10, czytaj więcej

- inne ośrodki: czytaj więcej


Świadkiem sakramentu małżeństwa może być osoba:

 • pełnoletnia (w dniu ślubu potwierdza swoją tożsamość i wiek dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości)
 • wiarygodna, czyli mogąca ważnie potwierdzić zawarcie związku
 • bez zarzutów natury moralnej np. trwanie w związku niesakramentalnym
 • zwyczajowo jednym świadkiem jest kobieta a drugim mężczyzna

Uroczystość ślubna:

 • Muzyka i śpiew:

- za wymiar muzyczny odpowiada organista - p. Zbigniew HRABCZAK tel. (18) 442-77-96 ; 571-237-637

- wszelkie sugestie odnośnie utworów i gry instrumentalnej należy z nim wcześniej skonsultować

- ślub jako uroczystość religijna wyklucza dzieła świeckie

 

 • Wystrój kościoła:

- za przybranie fary odpowiadają siostry służebniczki dębickie - aktualnie jest to s. Laura Zelek (St. Sącz, ul. Jagiellońska 8, tel.(18) 446 - 15 - 14; 515-284-957)

- swoje inspiracje w tym wzgledzie należy z nią odpowiednio wczęsniej uzgodnić

- przystrojenie nie może naruszać sakralnego charakteru miejsca oraz powagi sakramentu

 

 • Posługa liturgiczna:

- za przygotowanie miejsca liturgii ślubnej  odpowiada kościelny - p. Dariusz PORWOŁ tel. 600 - 515 - 530

 

 • Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego:

- mają obowiązek ukończyć specjalny kurs poświadczony pisemnym upoważnieniem z kurii diecezjalnej

- w dniu ślubu przed celebracją muszą zgłosić się do kapłana w zakrystii, który będzie przewodniczył uroczystościom, aby z nim uzgodnić szczegóły odnośnie miejsca i formy wykonywania swojej posługi

 


Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela (Mt 19,6).

Ciesząc się miłością narzeczonych

i zawierzając ich Chrystusowi Panu,

życzymy im w duchu Jego Ewangelii,

aby zawsze stanowili jedno serce i jedną duszę.