SAKRAMENT   CHRZTU   ŚWIĘTEGO

 

   Sakrament chrztu stoi u początków wiary. Przez niego człowiek uroczyście inicjuje swoją więź z Chrystusem. Stanowi on nie tylko wybór Jezusa jako Zbawiciela, ale i zobowiązanie do kierowania się Jego Ewangelią w codziennym życiu. Wówczas prowadzi do uświęcenia na ziemi i zbawienia po śmierci. Wszystko w myśl obietnicy Mesjasza: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16,16).


Celebracja chrztu w naszej parafii ma miejsce:

 • zwyczajowo na Mszy Świętej o g. 12.15 w:

- pierwszą niedzielę miesiąca

- drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy

 • z ważnej przyczyny i po wcześniejszym uzgodnieniu w inną niedzielę.

Zgłoszenie zamiaru chrztu dziecka należy dokonać w kancelarii parafialnej najlepiej miesiąc wcześniej a nie później niż tydzień przed. Czyni to osobiście jedno z rodziców. Przedstawia wówczas następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka
 • akt ślubu kościelnego rodziców
 • zgoda na chrzest ze swojej parafii, czyli z miejsca zamieszkania, a nie zameldowania (jeśli żadne z rodziców aktualnie nie mieszka w naszej parafii)
 • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko oraz dokładny adres)
 • potwierdzenie z parafii, iż dana osoba może być ojcem bądź matką chrzestną (jeśli nie mieszka aktualnie w naszej parafii).

Rodzicem chrzestnym może zostać:

 • katolik
 • osoba, która przyjęła bierzmowanie
 • ma ukończone 16 lat
 • praktykuje wiarę w Chrystusa w życiu
 • nie mogą zaś pełnić tej funkcji: niepraktykujący, dający publiczne zgorszenie oraz pozostający w związkach niesakramentalnych.

Przygotowanie do chrztu obejmuje udział rodziców i chrzestnych w katechezie przedchrzcielnej. Ma ona miejsce:

 • budynek plebanii tzw. kancelaria
 • sobota przed chrztem o g. 17.00.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może być odłożony.

 

Ciesząc się nowym życiem, życzymy, aby na wzór Jezusa, wzrastało ono w mądrości i łasce; na chwałę Bogu, pożytek Ojczyźnie i pociechę rodzinie.