MINISTRANCI

 

   Ministranci - to grupa chłopców służących Chrystusowi przy ołtarzu. Mają oni w sobie coś z Bożego wybrania. Wejrzał niejako na nich Pan, a oni odkryli w swym sercu Jego pragnienie. Odpowiedzią wiary na to wyjątkowe powołanie jest ich posługa Jezusowi i wspólnocie parafialnej.

 


 

       Historia ministrantów sięga czasów samego Mistrza z Nazaretu. W Ewangelii wg Świętego Jana czytamy: Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby (...) Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym (J 6,8-9.11).

 

 

     Ten, wspomniany chłopiec usłużył samemu Chrystusowi. Przyczynił się przez to do rozmnożenia chleba, które zapowiada ustanowienie Eucharystii. Sam przez to niejako zapowiada tych, którzy w jej trakcie - na jego podobieństwo - pełnią posługę ministranta.

     W ciągu dziejów, wraz z kształtowaniem się liturgii, formowały się również różne posługi. Ministrantura pojawia się w czasach Soboru Trydenckiego (1545-1563 po Chr.). Pełniono ją wtedy w języku łacińskim i inaczej niż współcześnie (kapłan celebrował tyłem do wiernych). Celebracja Mszy Świętej i służba ministrantów, jaką znamy dziś, to owoc Soboru Watykańskiego II (1962-1965r. po Chr.).


 

     Aktualnie grupa ministrantów naszej parafii liczy 30 chłopców. Opiekunem zaś jest ks. Dariusz Mytych.

 

Bycie ministrantem obejmuje:

- troskę o stan łaski uświęcającej (symbolem tego jest biel komży);

- służenia (jedno w niedzielę i święta oraz dwa w ciągu tygodnia);

- zbiórkę (liturgiczna w poniedziałek o g. 17.00, sportowa co dwa tygodnie w piątek o g. 19.15);

- okolicznościowe wycieczki, ogniska lub inne formy integracji oraz zabawy.

 

 

     Zapisy do grupy ministrantów odbywają się we wrześniu wraz z początkiem roku szkolnego. W trakcie tzw. kursu ministranckiego chłopcy uczą się sztuki służenia do Mszy Świętej i innych nabożeństw. Trwa on blisko 3 miesiące. Kończy się w grudniu uroczystym przyjęciem do grona ministrantów. Wszystkich chętnych zapraszamy do służby Chrystusowi przy ołtarzu i dziękujemy rodzicom oraz bliskim za wszelkie słowa zachęty i pomoc. Z ministranckim pozdrowieniem:

 

KRÓLUJ NAM CHRYSTE

 

 więcej o LSO w diecezji tarnowskiej

http://www.lso.diecezja.tarnow.pl/

 

Galeria zdjęć