OGNISKO  MISYJNE

 

      Ognisko misyjne to wspólnota osób otwartych na misje. Poznając Chrystusa, pragną odpowiedzieć one na Jego apel: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody... (Mt 28,19). Na miarę swych możliwości próbują zatem dzielić się swoją wiarą z innymi na odległych lądach.


    Działalność ogniska misyjnego przebiega w myśl hasła "Dzieci pomagają dzieciom". Aktualnie liczy ono 20 dzieci - dziewczynek i chłopców ze szkoły podstawowej. Jego opiekunem jest nasza katechetka - p. Ludwika Wójcik.

 

   Aktywność naszych najmłodszych przyjaciół misji obejmuje:

- modlitwę indywidualną i wspólnotową za misjonarzy i dzieci w krajach misyjnych;

- pogłębianie swojej wiedzy o misjach przez czytanie prasy misyjnej np. Świat misyjny, Promyczek dobra;

- uczestnictwo w spotkaniach grupy (sobota - g. 9.00 - Dom Parafialny)

- przygotowywanie w parafii różnorodnych akcji misyjnych np. niedziela misyjna, kolęda misyjna, różaniec misyjny.

 

 więcej o misjach w diecezji tarnowskiej 

http://www.misje.diecezja.tarnow.pl/

 

Galeria zdjęć