ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK

Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej

 

   Zgromadzenie zostało założone w 1850r. przez świeckiego człowieka – bł. Edmunda Bojanowskiego. Zgodnie z jego duchem i celem siostry zajmują się pracą dla dzieci, ubogich i chorych.

   W Starym Sączu siostry służebniczki obecne są już ponad sto lat. Pierwotnie zajmowały się opieką nad dziećmi w ochronce i chorymi w terenie. Dziś pracują jako katechetki w szkole podstawowej i średniej, troszczą się o czystość szat liturgicznych kościoła parafialnego i jego wystrój, obejmują opieką chorych i starszych w starosądeckich parafiach.

   W roku 2008 wspólnota przeżywała jubileusz stulecia pobytu i posługi w Starym Sączu. Był to moment refleksji nad ich dziejami od założenia, przez pojawienie się w Grodzie św. Kingi, aż po czasy współczesne.

 

Fotokronika posługi sióstr w Starym Sączu

www.parafia.stary.sacz.pl/pl/30947/0/Siostry_Sluzebniczki.html

 

Więcej o zgromadzeniu na stronie

http://bdnp.pl/


 

Siostry posługujące w parafii:

 

s. M. Natana (Maria KASPRZYK) - przełożona i katechetka w ZSP (2019-)

 

s. M. Teofila (Zofia POTONIEC) - katechetka w SP nr 1 i 2 (2019-)

s. M. Laura  (Barbara ZELEK) - florystka i dekoratorka fary (2022-)

s. M. Elżbieta (Józefa SAJDAK) - rezydentka (2019-)

s. M. Sylwana (Teresa RAK) - rezydentka (2022-)

 

s. M. Katarzyna (Danuta KORDEUSZ) - emerytka (2010-)

 

śp. + s. M. Eleonora (Maria SALAMON) - (1994 - 31 marca AD 2020)


 

Kontakt

Dom Sióstr Służebniczek Dębickich

ul. Jagiellońska 8

33-340 Stary Sącz

tel. (18) 448 - 29 - 05