LEKTORZY

 

   Lektorzy (z łac. czytający) - to grupa chłopców czytających podczas liturgii słowo Boże. Oddają oni niejako swój głos Chrystusowi, by mogło wybrzmieć Jego orędzie spisane w Piśmie Świętym. Czynią tym samym Boga obecnym i pozwalają słuchającym spotkać się z Nim w misterium Jego słowa.

 


 

   Aktualnie w naszej parafii pełni posługę 20 lektorów. Rekrutują się oni spośród uczniów od klasy szóstej szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, aż po szkołę ponadgimnazjalną. Ich opiekunem jest ks. Mateusz Gurbisz.

 

   Bycie lektorem oznacza:

- troskę o wierność Ewangelii (znak tego stanowi biel alby lektorskiej);

- pogłębianie znajomości Pisma Świętego;

- czytanie słowa Bożego w ramach liturgii (raz w niedzielę i święta oraz dwa razy w ciągu tygodnia);

- uczestniczenie w spotkaniach lektorskich, tzw. zbiórkach (wtorek g. 18.30 - Dom Parafialny).

 

 

 

   Przygotowanie do pełnienia posługi lektora dokonuje się w formie tzw. kursu lektorskiego. Odbywa się on co dwa lata w naszej parafii. Uczestniczą w nim najstarsi ministranci z dekanatu starosądeckiego. Obejmuje on wykłady z zakresu Biblii, liturgii oraz sztuki czytania. Towarzyszą temu ponadto zajęcia praktyczne. Całość kończy egzamin. Zwieńczeniem zaś jest uroczyste włączenie do grona lektorów przez ks. biskupa. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy oraz życzymy odwagi i radości w realizacji tej posługi.

 


więcej o LSO w diecezji tarnowskiej

http://www.lso.diecezja.tarnow.pl/

 

Galeria zdjęć