Św. Anna Samotrzeć - XVII w. - z kościoła św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu
 
Konserwacja i restauracja obrazu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.