Informacja o dofinansowaniu

Nazwa programu: Fundusz Promocji Kultury

Nazwa zadania: Rekonstrukcja barokowych organów Głowińskiego w kościele p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu

 

wartość dofinansowania: 810 000,00 zł

 całkowita wartość zadania: 1 611 300,00 zł

 

Inicjatywa odbudowy najwyższej jakości (artystycznej i technicznej) organów barokowych w kościele świętej Elżbiety w Starym Sączu, która w kręgach ekspertów, historyków i organmistrzów kiełkowała od kilkunastu lat, w 2020 roku zaczęła nabierać realnych kształtów. Starosądecka parafia przygotowała we współpracy z ekspertami z zakresu organomistrzostwa wniosek do Ministra Kultury na dofinansowanie tego wielkiego dzieła. W 2021 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przychylił się do inicjatywy odbudowy starosądeckich organów, przyznając na ten cel promesę.  

Projekt zakłada budowę w istniejącej historycznej szafie organowej stylizowanych organów, które pod względem konstrukcji oparte byłyby na zachowanych obiektach z warsztatu Jana Głowińskiego i których wielkość odpowiadałaby gabarytom zachowanej zabytkowej obudowy organów. Według założeń projektu będzie to wyjątkowy instrument międzynarodowej klasy; dzięki tym organom będziemy mogli usłyszeć monumentalne dźwięki, niemal dokładnie takie same jak 350 lat temu.

W dniu 19. października 2021 roku Parafia zawarła z ministrem kultury umowę na dofinansowanie tego zadania kwotą 810 tys. zł w ciągu 3 lat. Następnie przystąpiono do wyłonienia wykonawcy. Zaproszenia do złożenia oferty wysłano do najbardziej renomowanych pracowni organmistrzowskich z Europy. Ostatecznie jako najlepszą odwertę, spełniającą wymagania zmawiającego uznano ofertę pracowni SLJ BUDOWA ORGANÓW Szymona Lecha Januszkiewicza, który podjął się realizacji zadania wspólnie z pracownią Orgelwerkstatt Wegscheider z Drezna. Zakończenie prac przewidziano na 2024 rok.

 

Gmina Stary Sącz dofinansowała rekonstrukcję organów w latach 2021-2023 kwotą 240 tys. zł.