MSZE ŚWIĘTE SPRAWOWANE POZA PARAFIĄ

+ Maria Pałka – z intencji:
1.    Rodziny Koralów
2.    Rodziny Koralów
3.    Rodziny Koralów
4.    Rodziny Koralów
5.    Katarzyny i Witolda Pałka
6.    Katarzyny i Witolda Pałka
7.    Katarzyny i Witolda Pałka
8.    Katarzyny i Witolda Pałka
9.    Wojciecha Oleksego z rodz.
10.    Rodziny Stawiarskich

 

 

+ Władysław Długosz – z intencji:
1.    Koleżanek i kolegów z przychodni Eskulap z Starym Sączu
2.    Kazimiery Kędroń i Magdaleny Białas
3.    Bratanic Magdaleny, Marii, Anny, Elżbiety
4.    Bratanic Magdaleny, Marii, Anny, Elżbiety
5.    Bratanic Magdaleny, Marii, Anny, Elżbiety
6.    Bratanic Magdaleny, Marii, Anny, Elżbiety
7.    Mieszkańców z ul. Czarneckiego
8.    Mieszkańców z ul. Czarneckiego
9.    Mieszkańców z ul. Czarneckiego
10.    Koleżanek Barbary i Janusza z C.H Europa w Nowym Sączu

 

 

+ Augustyn Nowak – z intencji:
1.    Ewy i Roberta Wacławik z dziećmi
2.    Nauczycieli i prac. SP im. św. Jana Kantego w Ludźmierzu
3.    Nauczycieli i prac. SP im. św. Jana Kantego w Ludźmierzu
4.    Zarządu i pracowników, koleżanek i kolegów z firmy Huzar
5.    Zarządu i pracowników, koleżanek i kolegów z firmy Huzar
6.    Zarządu i pracowników, koleżanek i kolegów z firmy Huzar
7.    Zarządu i pracowników, koleżanek i kolegów z firmy Huzar
8.    Zarządu i pracowników, koleżanek i kolegów z firmy Huzar
9.    Zarządu i pracowników, koleżanek i kolegów z firmy Huzar
10.    Zarządu i pracowników, koleżanek i kolegów z firmy Huzar

 

 

+ Franciszek Rosiek - z intencji:
1.    Koła Pszczelarzy w Nowym Sączu
2.    Zarządu Osiedla - Zabełcze
3.    Ewy i Andrzeja Abram
4.    Pracowników zakładu Polam Kraków
5.    Pracowników zakładu Polam Kraków

 

 

+ Zofia Pietrzak - z intencji:
1.    Działu Transportu Sądeckich Wodociągów
2.    Działu Transportu Sądeckich Wodociągów
3.    Od Zakładu Sieci Sądeckich Wodociągów
4.    Danuty i Marka Hurkałów
5.    Małgorzaty Możdżonek

 

 

+ Kazimiera Caban – z intrncji:
1.    Władysławy Skupień z Zakopanego
2.    Marii Pletkiewicz
3.    Rodziny Zielińskich z Kamionki Wielkiej (1)
4.    Rodziny Zielińskich z Kamionki Wielkiej (2)
5.    Koleżanek z pracy z Gołkowic

 

 

+ Stanisława Weber – z intencji:
1.    Wnuczki Agaty z rodz.
2.    Wnuka Edwarda z rodz.
3.    Córki Marii
4.    Brata Antoniego z żoną
5.    Chrześnicy Małgorzaty  Wysowej

 

 

+ Marian Węgrzyn – z intencji:
1.    Rodziny Jana Bielaka
2.    Marii i Bogdana Gądków
3.    Eweliny i Adama Pasiutów
4.    Michaliny Węgrzyn z rodziną (1)
5.    Michaliny Węgrzyn z rodziną (2)

 

 

+ Józef Smaga – z intencji:
1.    Swatowej Cecylii Podpora
2.    Rodziny Majców
3.    Marii i Józefa Citaków (1)
4.    Marii i Józefa Citaków (2)
5.    Niny i Bogdana Bielaków

 

 

+ Maciej Furtak – z intencji:
1.    Nauczycieli i pracowników SP 2 w S. Sączu
2.    Koleżanek i kolegów z Fakro – Magazyn Wyrobów Gotowych (1)
3.    Koleżanek i kolegów z Fakro – Magazyn Wyrobów Gotowych (2)
4.    Koleżanek i kolegów z Fakro – Magazyn Wyrobów Gotowych (3)
5.    Zarządu Fakro

 

 

+ Bogumiła Salamon – z intencji:
1.    Rodziny Mąków
2.    Rodziny Pasiutów
3.    Koleżanki Urszuli Kalicieckiej z synem
4.    Rodziny Nosalów z kamionki Wielkiej
5.    Rodziny Gorczowskich

 

 

+ Józef Plata  - z intencji:
1.    Rodziny Kingi i Pawła Dulaków
2.    Celiny Kądziołka
3.    Jadwigi i Jarosława Jachimczyk
4.    Rodziny Wójcików z Biegonic
5.    Kazimiery i Przemysława Migaczów
6.    Chrześnicy Anny Kozik z rodziną
7.    Sąsiadki Lucyny Wojnarowskiej
8.    Anny i Jana Nowaków
9.    Małgorzaty Janik z Gołkowic

 

 

+  Beata Betnerowicz – z intencji:
1.    Teresy Igielskiej z Grybowa
2.    I Referatu US
3.    Koleżanki Teresy Aleksander

 

 

+ Grzegorz Jop – z intencji:
1.    Haliny Mikulec z rodziną
2.    Kingi i Tomasza Greczków
3.    Małgorzaty i Wojciecha Greczków
4.    Bratanka Marka z rodziną
5.    Bratanicy Katarzyny z rodziną
6.    Chrześnicy Kingi z Jackiem
7.    Lucyny i Andrzeja Kowalczyków
8.    Pawła i Wandy Kowalczyków
9.    Teresy i Tadeusza Opolskich
10.    Rodziny Jopów z Sobieskiego
11.    Joanny Jop z rodziną
12.    Kolegi Jarosława Jawora
13.    Kolegi Marka Obrzuda
14.    Firmy „Libella”
15.    Rodziny Lorków z Gołkowic
16.    Rodziny Tyrpak z Muszyny
17.    Zofii i Konrada Zygadłów
18.    Małgorzaty i Mariana Kozyrów
19.    Stefanii Kozyra
20.    Edyty i Kamila Kozyrów
21.    Marii i Stanisława Ostrowskich
22.    Kolegów z firmy „Acerosystem”
23.    Kolegi Roberta Zygadło
24.    Bożeny i Andrzeja Niśniewskich
25.    Katarzyny i Witolda Pałków
26.    Joanny i Roberta Batków

 

 

+ Janina Nowak – z intencji:
1.    Zięcia Mieczysława (1)
2.    Zięcia Mieczysława (2)
3.    Marka Majdy z rodziną
4.    Janusza Majdy  rodziną
5.    Haliny Majka z rodziną
6.    Bogusławy i Józefa Szewczyków z rodziną z Moszczenicy  

 

 

+ Genowefa Syga – z intencji:
1.    Henryki i Stanisława Puzio z Sosnowca
2.    Marii Pypno z rodzina z Kobiernic
3.    Wnuczki Ani z rodz.
4.    Wnuczki Małgorzaty z rodz.
5.    Wnuka Wojciecha z rodz.
6.    Barbary i Dariusza Potoczek
7.    Teresy i Mariana Potoczek
8.    Sąsiadów Danuty i Stanisława Dąbrowskich
9.    Anny i Sylwestra z Kobiernic
10.    Wiktorii Jura z rodz. z Kęt
11.    Rodziny Wierońskich z Hecznarowic
12.    Rodziny Lisowskich z Oświęcimia
13.    Wnuka Pawła z rodz.
14.    Syna Kazimierza z rodz.
15.    Wnuczki Eweliny z rodz.
16.    Wnuka Artura z rodz.
17.    Klubu HDK PCK „Płomień” Kobiernice
18.    Krystyny i Eugeniusza Krupa
19.    Lucyny i Zbigniewa Drabek
20.    Rodziny Szymlów

 

 

+ Cecylia Zięcik – z intencji:
1.    Mieczysława Kurowskiego z rodziną
2.    Rodziny Groniów
3.    Anny i Ludwika Gurgulów
4.    Rodziny Gałysów z Zabrzeży
5.    Ireny i Tadeusza Bugańskich
6.    Antoniego Sznajdra z rodziną
7.    Władysławy i Stanisława Groniów z Zabrzeży

 

 

+ Beata Pietrucha – z intencji:
1.     Danuty i Jurka Frąsiów
2.    Jana Dziadonia z rodz.
3.    Jerzego, Urszuli i Pawła Stelmachów
4.    Mirosławy i Aleksandra Gawłowskich
5.    Wychowawczyń córek ze SP w Zabierzowie Bocheńskim
6.    Rodziny Woźniaków
7.    Koleżanki Wioletty ze SP z Popowic
8.    Koleżanek i kolegów SP z Popowic
9.    Kuzynki Haliny z rodziną z Popowic

 

 

+ Beata Jasińska – z intencji:
1.    Kolegów z Ochrony: Marka, Andrzeja, Kazimierza
2.    Prac. Agencji Rezerw Materiałowych w Starym Sączu (1)
3.    Prac. Agencji Rezerw Materiałowych w Starym (2)
4.    Prac. Agencji Rezerw Materiałowych w Starym (3)
5.    Beaty i Mieczysława Drożdżów
6.    Anny i Marka Drożdżów
7.    Stanisławy i Franciszka Jasińskich
8.    Wiesławy i Antoniego Pawlików
9.    Lucyny Zaucha
10.     Dyrekcji i prac. ZOFAS w S. Sączu