DEKANALNE SPOTKANIE MŁODYCH

 

   W sobotę 03 lutego młodzież naszego dekanatu zgromadziła się w Starym Sączu. Ich  spotkanie - przygotowane przez ks. Pawła Gruszkę i starosądecką grupę młodzieżową - obejmowało czas wspólnej modlitwy oraz zabawy. Najpierw młodzi zebrali się w farze, by uczestniczyć w słuchaniu słowa Bożego oraz okolicznościowej dramie na temat wiary biblijnego Hioba. Następnie miała miejsce karnawałowa zabawa w Domu Parafialnym.

Galeria zdjęć