POWITANIE PRYMICJANTA - KS. MATEUSZA FLORKA

 

    Grono kapłanów naszej parafii w tym roku się powiększyło. Dołączył do niego ks. Mateusz Florek. W sobotę 26 maja przyjął on święcenia kapłańskie w katedrze tarnowskiej. Popołudniu, gdy przybył do Starego Sącza, został powitany na jego granicach. Na tzw. targowicy przedstawiciel różnych grup i stanów przekazali mu gratulacje i złożyli życzenia (przedszkolaki, DSM, LSO, Akcja Katolicka).

   Następnie wszyscy udali się do starosądeckiej fary w barwnym przejeździe. Tworzyła go m.in. miejscowa OSP, banderia rowerowa ministrantów oraz jeźdźcy na koniach z Popowic. Po uroczystym nabożeństwie majowym, które odprawił prymicjant, udał się on do rodzinnego domu. Po  dniu pełnym wrażeń czas było mu odpocząć, bo nazajutrz czekają prymicje.

Galeria zdjęć