PROCESJA PALMOWA STARY SĄCZ

 

     Na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy obchodzimy Niedzielę Palmową (14.04). Zamiast gałązek palm wierni przynieśli ich polskie odpowiedniki. Wielu wykonało je ręcznie w swoich domach bądź szkołach. 

     Przed tzw. dziecięcą Mszą Świętą, czyli o g. 10.45, rozpoczęła się uroczysta procesja. Najpierw ks. Proboszcz pobłogosławił palmy, a następnie odczytał okolicznościowy tekst Ewangelii. Po tym wszyscy udali się w symboliczną procesję wokół starosądeckiej fary.

 

Galeria zdjęć