Procesja różańcowa do Ołtarza Papieskiego

28 września 1978 roku umiera Jan Paweł I. 14 października rozpoczęło się już drugie w tym samym roku konklawe. Po dwóch dniach i ośmiu głosowaniach, 16 października 1978 roku o godzinie 18:44, wybrzmiewa radosne „Habemus Papam”, a światu ukazuje się Karol Wojtyła, który przyjął imię Jan Paweł II.

Oto dostojni kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Wezwali go z kraju odległego. Odległego, ale zawsze tak bliskiego dzięki wspólnocie wiary i tradycji chrześcijańskiej" - mówił Jan Paweł II.

W dniu 16 października 2022 roku z kościoła św. Elżbiety wyruszyła procesja różańcowa, której przewodniczył ks. Proboszcz Marek Tabor. Przeszła ona ulicami miasta do ołtarza na starosądeckich błoniach gdzie Jan Paweł II odprawiał Mszę kanonizacyjną św. Kingi. Jak co roku wzięli w niej udział księża pracujący w parafii, Siostry Służebniczki wraz z DSM, harcerze oraz licznie zgromadzeni parafianie.  

Galeria zdjęć