ŻYCZENIA OD KAPŁANÓW

A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy. (J 1,14)

KOCHANI PARAFIANIE I GOŚCIE!

Bóg stał się człowiekiem. To jedna z najważniejszych prawd naszej chrześcijańskiej wiary. Niech czas świętowania tajemnicy obecności Boga wśród nas będzie przepełniony radością, życzliwością oraz dobrocią. Niech Wam wszystkim Bóg hojnie udziela swoich darów, umacnia swoim słowem i błogosławieństwem na drogach codzienności. Szczęść Boże.

Wasi kapłani