ŻYCZENIA OD KAPŁANÓW

Tak, lecznicze ziele przeciw śmierci istnieje.
Chrystus jest drzewem życia, na nowo dostępnym.
Jeśli Jego się trzymamy, jesteśmy zanurzeni w życiu.
Dlatego w tę noc zmartwychwstania
śpiewać będziemy całym sercem "Alleluja",
śpiew radości, która nie potrzebuje słów.

/Benedykt XVI/

DRODZY PARAFIANIE

     Oto kolejne Święta Wielkanocne, oto znów w te Wielkie Dni ukazała się oczom naszej duszy cała głębia Odkupienia, jakiego dokonał Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Oto On - Miłość, objawiona w sposób szczególny w wydarzeniach Paschalnych, przybył do nas ze swoim "Pokój wam" i pozwolił nam wypowiedzieć "Pan mój i Bóg mój".

     Z całego serca życzymy Wam, by Zmartwychwstały Pan uzdolnił Was do rozpoznania Go w Słowie i przy łamaniu Chleba, wnosząc w życie swoją moc, swój pokój i swoją Boską radość oraz opromienił codzienność blaskiem Tamtego Poranka.

     Łączymy się z Wami w modlitwie i radosnym śpiewie ALLELUJA!

Wasi Kapłani