PROGRAM WIZYTY PASTERSKIEJ KSIĘDZA BISKUPA (27-28 kwietnia)

  • SOBOTA (27 kwietnia):

- 10.00 – Msza św. w klasztorze i spotkanie z ss. Klaryskami i kapelanem

- 12.00 – spotkanie z ss. Służebniczkami

- 13.00 – spotkanie z kapłanami pracującymi i mieszkającymi w parafii

- 15.00 – odwiedziny w domu rodziny

- 17.00 – spotkanie z Radą Duszpasterską (plebania)

- 18.00 – Msza Święta połączona z udzieleniem s. bierzmowania

- 19.00 – spotkanie z apostolskimi grupami młodzieżowymi: ceremoniarze i lektorzy, Grupa Młodzieżowa, animatorzy, zespół wokalny Pokolenie JPII (kościół)

 

  • NIEDZIELA (28 kwietnia):

- 6.30 -  Msza św. i spotkanie z Różami Różańcowymi, Margaretkami, Apostolatem Złota Róża (kościół),

spotkanie ze świeckimi współpracownikami (plebania)

- 9.15 – Msza św. i spotkanie z Caritas, Grupą Miriam, Akcją Katolicką, Chórem Parafialnym, szafarzami (kościół)

- 11.00 – Msza św. połączona z przyjęciem kandydatek do DSM i spotkanie z dziecięcymi grupami apostolskimi: ministranci, DSM, grupa misyjna (kościół)

- 14.30 – Msza św. w kaplicy w POPOWICACH

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i członków grup duszpasterskich na spotkaniach z Księdzem Biskupem. Niech będzie to świadectwem naszej wiary i zaangażowania w życie parafii.