DIAMENTOWY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA KS. PRAŁATA ALFREDA KURKA [ZDJĘCIA]

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Jubilat. Koncelebrowali wraz z nim m.in. ks. dziekan Józef Wałaszek z Podegrodzia, ks. Ludwik Kiełbasa – kolega kursowy ks. Kurka, ks. proboszcz Marek Tabor oraz kapłani pracujący przed laty w naszej parafii, rodacy i księża z dekanatu. Na uroczystości obecny był pan burmistrz Jacek Lelek, a także siostry zakonne, rodzina Jubilata i licznie zgromadzeni wierni.  

Zebranych powitał Ksiądz Jubilat. Następnie przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych oraz władz miasta złożyli Jubilatowi życzenia i podziękowania za Jego posługę kapłańską na sądeckiej ziemi. Szczególnie wymowne były słowa przedstawicieli Rady Parafialnej: „Każdy jubileusz jest dobrą okazją, aby wspólnie dziękować Bogu za wszelkie dobro, którym nas darzy. Dzisiaj nasza parafia, wspólnie z Tobą, drogi Księże Jubilacie, dziękuje Bogu za dar Twojego życia i Kapłaństwa, Tobie i nam przez Ciebie dany. Dziękując Bogu, dziękujemy również Tobie za wszystko co czynisz dla nas i dla naszej parafii, nieprzerwanie od 1971 roku. Dziękując, życzymy obfitych łask Bożych, opieki Matki Najświętszej, dobrego zdrowia i długich lat życia. Szczęść Boże” – mówił p. Jan Król.

Po gratulacjach i życzeniach rozpoczęła się liturgia Najświętszej Ofiary. Była Ona sprawowana w intencji Czcigodnego Jubilata. Kazanie wygłosił ks. Józef Wałaszek, dziekan dekanatu Stary Sącz. W swoim słowie wiele miejsca poświęcił powołaniu kapłańskiemu z odniesieniem do życia Księdza Alfreda.

Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz wzruszającymi słowami podziękował Jubilatowi za świadectwo pięknej posługi kapłańskiej, życząc radości z powołania kapłańskiego, z budowania indywidualnej relacji z Jezusem, z dokonanych dzieł duszpasterskich, a także wielu sił do dalszej posługi.

Przemówił także Ksiądz Jubilat, dziękując wszystkim zgromadzonym za udział w modlitewnym spotkaniu i jego przygotowanie.

W zakrystii i przed kościołem Jubilat jeszcze długo odbierał gratulacje i życzenia od wielu parafian i życzliwych osób.

ZOBACZ ZDJĘCIA