DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW