DZIEŃ WSPÓLNOTY ANIMATORÓW AD 2018


Animatorzy bierzmowanych z naszej parafii spotkali się ze swoimi odpowiednikami z innych miejscowości.

WYJAZD LSO DO ENERGYLANDII


Chłopcy należący do LSO bawili się w parku rozrywki.

KOLONIE DSM - BAŁTYK 2018


Dzieci z DSM-u wyjechały na wakacyjny wypoczynek nad morze.

FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ AD 2018


Starosądecka fara i w tym roku rozbrzmiewała muzyką dawnych mistrzów.

KOLONIE LSO - BAŁTYK 2018


Chłopcy z LSO wyjechali na kolonie nad morze.