PROGRAM WIZYTY PASTERSKIEJ KSIĘDZA BISKUPA (27-28 kwietnia)


ZAPYTANIE OFERTOWE: ODRESTAUROWANIE I WZMOCNIENIE WCZESNOBAROKOWEGO OŁTARZA WRAZ Z OBRAZEM MATKI BOSKIEJ NIEPOKALANEJ POCZĘTEJ W KOŚCIELE ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W STARYM SĄCZU


ZAPYTANIE OFERTOWE: PRACE PROJEKTOWE, REMONTOWE I KONSERWATORSKIE W KOŚCIELE PW. ŚW. ELŻBIETY W STARYM SĄCZU


UROCZYSTE POŚWIĘCENIE ZREKONSTRUOWANYCH ORGANÓW Z 1679 R.


Biskup tarnowski Andrzej Jeż 7 kwietnia na Mszy św. o 18:00 poświęcił w naszym kościele zrekonstruowane barokowe organy Głowińskiego z 1679 roku.

ŻYCZENIA OD KAPŁANÓW


Oto kolejne Święta Wielkanocne...