SYNAJ MŁODYCH W TARNOWIE


Młodzi naszej diecezji pokazali ilu ich jest.

PROCESJA PALMOWA STARY SĄCZ


Wzięliśmy palmy w swoje ręce i ...

PROCESJA PALMOWA POPOWICE


Nie tylko w Jerozolimie uroczyście witano Jezusa.

WIELKI CZWARTEK - STARY SĄCZ


Pamiętaliśmy o Chrystusowej Eucharystii i kapłaństwie.

WIELKI CZWARTEK - POPOWICE


Jak niegdyś oni, tak teraz my zebraliśmy się w swoim "wieczerniku".